Nokia

Nokia Lumia 830

Nokia Lumia 830

Overall rating

7.2/5

7.2/10

Nokia Lumia 1020

Nokia LUmia 1020

Overall rating

6.2/5

6.2/10

Nokia Lumia 930

Nokia Lumia 930

Overall rating

4.9/5

4.9/10